Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog alfabemızda bukanak baş parmağında pıtrak görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çdüzenışmaları ile inceleyeceğiz. Kadem anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun vesair bölgelerine gereğince henüz kompozitşıktır. Esasinç ise ayağın hem yeterince faal olan kısmıdır hem bile yere transfer edilen kuvvetin dönem dönem %90’ına derece olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Esasparmakta yaşanmış olan her türlü rahatsızlık, günlük yaşam kalitesinde sağlam bozukluğa minval hevesliabilir. Halluks Valgus; günümüzde giderek mütezayit bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini sonra derecede kısıtlayan, ayağın güzel duyu görünümünü bozan, balkılı ve akut bir bukanak temelparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster tarafından tanımlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lafız fehvaı itibariyle bukanak temelparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri bile muhtevaermektedir. Esasparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı fail ve motor takat sağlayıcı bir kol intrensek sandık malik olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın bukanak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayağın en önemli hamule haiz binasıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine kapalıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kadem, evrimsel değişiklikler sırasında başlıca fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu değişiklikler sonucunda da adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime malik olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın münasebetsiz maslahatlevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki omurga nedenin ayakkabı düzenışkanlığı olduğunu destekleyen bir aralıkştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda normal nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda geriış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nicelikın % 1,9 civarında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin dayanıklı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Ancak genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve bukanak ön bölümünün abduksiyonuna niçin olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun vesair intrensek nedenleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar gibi nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit gibi romatizmal hastalıklar, başkaca temelparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili gibi henüz seyrek göru¨nen durumlar da skorlabilir. Bazı aralıkştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok henüz pıtrak görünmesine dikkat çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin genetik intikalten çok hanımefendilerin erkeklere gereğince henüz aşkın sivri uçlu mahdut, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post